Lëng dhe paste

Lëng dhe paste

Aplikues për Lëng/pastë, si: vaj, paste tenxhere të nxehtë, salcë, ujë, lyerje etj.

VFS5000 mbushës i lëngshëm + makinë paketimi:
※Matje automatike, mbushje, vulosje, etj;
※Lloji i çantës: jastëk/çantë me guaskë;
※Vëllimi i mbushjes:500~1000ml;

LËNG (1)
LËNG (2)

Pompë e rotorit të lëngshëm VFS7300&VFS1100 + makinë paketimi:
※Matje automatike, mbushje, vulosje, etj;
※Lloji i çantës: jastëk/çantë me guaskë;
※Vëllimi i mbushjes:1~5L, 5~15L, 15~25L;

LËNG (3)
LËNG (4)

Makinë paketimi të tipit rrotullues:
※Matje automatike, mbushje, vulosje etj;
※Lloji i çantës: jastëk/gosset/çantë zinxhir;
※Vëllimi i mbushjes: 0,1~5L;

LËNG (5)
LËNG (6)

Linja mbushëse e lëngshme e tipit linear:
※Matje automatike, mbushje, vulosje e kapakut etj;
※Lloji i çantës: jastëk/çantë me guaskë/vulë anësore/pako etj;
※Vëllimi i mbushjes:10~25L;

LËNG (7)
LËNG (8)